Winter

Snoeien

In de winter is de aarde druk bezig, de wortels doen het belangrijkste werk van het jaar. Sapstromen gaan naar de aarde. De plant zelf is in rust. We snoeien de plant als de eerste vorst is geweest. Maken ‘macottes’ (enten), en trotseren de koude. We snoeien niet als het te streng vriest, dat maakt kans op invriezen van de snijwonden te groot. We snoeien met twee scharen. Een voor de gezonde stokken, en een voor de zieke stokken. Zo voorkomen we infecties.

Methode Guyot.

De manier waarop we snoeien. De sauvignon blanc is nethode Guyot. We laten een lange ‘baquette’ over met 9 ogen, en aan beide zijden onder het ‘bekende boompje’ laten we twee korte takken over met 2 tot 3 ogen. De kunst is om de wijnplant klein te houden, goed terug te snoeien naar de stam toe. En de sapstromen in de plant maximaal mogelijk te maken. We knippen bijvoorbeeld altijd boven een knop.

De gamay snoeien we volgens de methode gobelet (bekervormig). Hier houden we twee even lange ‘armen’ over. De gamay is jong, en heeft veel kracht.